Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Luboń w liczbach

Geoportal Luboń
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Luboń

Luboń, miasto w województwie wielkopolskim, powiat poznański.

Powierzchnia miasta Luboń wynosi 14 km2, zajmuje 2417 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Luboń zamieszkuje 32 015 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 173 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Luboń wynosi 2 370, jest 21 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Luboń. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Luboń prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Luboń.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Luboń: 142417
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Luboniu: 4,07168
Lesistość w % w Luboniu: 3,72290
Ludność na 1 km2 w Luboniu: 2 37021
Liczba ludności ogółem w Luboniu: 32 015173
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Luboniu: 2,3482
Stopa bezrobocia 2019r. w Luboniu: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Luboniu: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Luboniu: 9,05-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Luboniu: 62,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Luboniu: 16961
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Luboniu: 7,0357
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Luboniu: 86,5-
Szkoły podstawowe ogółem w Luboniu: 7444
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Luboniu: 20116
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Luboniu: 1 089,895
Przedszkola bez specjalnych w Luboniu: 17116
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Luboniu: 384,8499
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Luboniu: 78,71805
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Luboniu: 1,71554
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Luboniu: 2131691
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Luboniu: 5 198-
Ceny mieszkań ogółem w Luboniu: 4 688-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Luboniu: 4 520-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Luboniu: 92,01206
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Luboniu: 63,4679
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Luboniu: 92,0568
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Luboniu: 63,4751
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Luboniu: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Luboniu: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Luboń jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Luboń, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Luboń. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.