Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Luboń  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Luboń

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Luboń.

Mapa Geoportal Luboń
Mapa z granicą miasta Luboń

Dane urzędu

Urząd Miasta LubońPlac Edmunda Bojanowskiego 2Luboń, 62-030

Tel: 61 8130011

Fax: 61 8130097

Elektroniczna skrzynka podawcza: /pf9m0y0q13/SkrytkaESP

E-mail: office@lubon.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT miasta Luboń: 3021011

Witryna: http://www.lubon.pl/

Władze lokalne: Burmistrz Małgorzata Machalskaoffice@lubon.pl

Aktualności z miasta Luboń

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Lubonia

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Luboń to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Luboń na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Lubonia, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Lubonia

Miasto Luboń w liczbach

Powierzchnia miasta Luboń*

14 km2

2417 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Luboń*

32 015 mieszkańców

173 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Luboń*

2 370 mieszkańców na km2

21 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Luboń

Geoportal Luboń prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Luboń

Jak powstał Geoportal miasta Luboń?

Geoportal Luboń powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Luboń, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Luboń umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Luboń

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Luboń?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Luboń;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Luboń;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Luboń;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Luboń;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Lubonia.
Informacje na Geoportalu Luboń

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Luboń?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Luboń;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Luboń;
 • Rejestr MPZP Luboń;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Luboń;
 • Mapa Topograficzna miasta Luboń;
 • Mapa Solarna miasta Luboń;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Luboń;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Luboń

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Luboń?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Luboń.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Luboń łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Luboniu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Lubonia zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Luboń, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Luboń oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Luboń. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Lubonia możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Lubonia. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Luboń. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Luboń.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Luboniu.

  Geoportal miasta Luboń posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Luboń. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Luboniu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Luboń przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Luboniu.

  W Geoportalu Luboń przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Luboń. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Luboniu. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Luboń zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Luboń, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Luboń oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Luboń.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Luboń. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Luboń są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Luboń podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Luboń.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Luboniu. W Geoportalu miasta Luboń udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Luboniu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Luboń.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Luboń. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Luboń dla mieszkańców

Geoportal Luboń jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Luboń. Na mapie Lubonia sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Luboń mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Luboń. Korzystając z map Geoportalu miasta Luboń w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Luboń są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Luboń dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Luboń dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować