Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Luboń  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Luboń

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Luboń.

Mapa Geoportal Luboń
Mapa z granicą miasta Luboń

Dane urzędu

Urząd Miasta LubońPlac Edmunda Bojanowskiego 2Luboń, 62-030

Tel: 61 8130011

Fax: 61 8130097

Elektroniczna skrzynka podawcza: /pf9m0y0q13/SkrytkaESP

E-mail: office@lubon.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT miasta Luboń: 3021011

Witryna: http://www.lubon.pl/

Władze lokalne: Burmistrz Małgorzata Machalskaoffice@lubon.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Lubonia

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Luboń to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Luboń na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Lubonia, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Lubonia, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Lubonia

Miasto Luboń w liczbach

Powierzchnia miasta Luboń*

14 km2

2417 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Luboń*

32 015 mieszkańców

173 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Luboń*

2 370 mieszkańców na km2

21 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Luboń

Geoportal Luboń prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Luboń, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Luboń.

Dostęp do danych Geoportalu Luboń

Jak powstał Geoportal miasta Luboń?

Geoportal Luboń powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Luboń, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Luboń.

Geoportal Luboń umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Luboń oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Luboń, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Luboń

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Luboń?

Informacje na Geoportalu Luboń

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Luboń?

Korzyści z Geoportalu Luboń

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Luboń?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Luboń.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Luboń łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Luboniu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Lubonia zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Luboń, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Luboń oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Luboń. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Lubonia możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Lubonia. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Luboń. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Luboń.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Luboniu.

  Geoportal miasta Luboń posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Luboń. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Luboniu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Luboń przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Luboniu.

  W Geoportalu Luboń przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Luboń. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Luboniu. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Luboń zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Luboń, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Luboń oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Luboń.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Luboń. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Luboń są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Luboń podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Luboń.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Luboniu. W Geoportalu miasta Luboń udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Luboniu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Luboń.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Luboń. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Luboń.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Luboń, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Luboń. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Luboń.

 • Zabytki w mieście Luboń

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Luboń. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Luboń oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Luboń.

 • Informacje o wyborach w mieście Luboń

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Luboń. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Luboń i wiele istotnych informacji.

Geoportal Luboń dla mieszkańców

Geoportal Luboń jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Luboń. Na mapie Lubonia sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Luboń mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Luboń. Korzystając z map Geoportalu miasta Luboń w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Luboń są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Luboń dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Luboń dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu